PÉK – SZVK

Pék SZVK
Pék tanfolyam

A 78. sorszámú Pék megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pék – (Pék tanfolyam)
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3 számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Pék
3.1.3. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Gyorspékségi sütő és eladó
3.1.4. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Fagyasztott pékáru sütő (látvány sütöde)
3.1.5. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Gyorsfagyasztott tésztagyártó
3.1.6. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Finompékáru gyártó
3.1.7. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Dagasztó
3.1.8. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Morzsakészítő
3.1.9. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Péksütemény készítő
3.1.10. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Pereckészítő
3.1.11. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Perecsütő
3.1.12. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Pászkatészta-készítő
3.1.13. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Réteslapkészítő
3.1.14. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Sütőipari munkás
3.1.15. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Nyerstészta feladó
3.1.16. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Sütőipari táblázó
3.1.17. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Sütőipari vető
3.1.18. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Mézeskalács-készítő
3.1.19. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Teasütemény gyártó
3.1.20. 7114 Pék, édesipari-termékgyártó Tésztakészítő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pék képes együttműködve munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel, munkavállalókkal, bármely sütőipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően (felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez) a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) tésztát készít, majd azt feldolgozza. Mézes tésztát készít, majd azt feldolgozza. Finom pékárukhoz tölteléket készít. A feldolgozott tésztát keleszti, vetés előkészítő műveletet végez, majd beállítja a sütési paramétereket és a megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Mézes tésztát formázza és előkészíti sütésre. Ellenőrzi a sütés folyamatát. Befejező műveleteket végez. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra. Munkavégzése során eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet és betartja az egyes tevékenységekre vonatkozó (minőségi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint üzemi) előírásokat. Több ízben adminisztrációs (minőségvizsgálat, gyártmánylap, anyagnorma számítás, nyomon-követhetőségi bizonylatok) munkát is végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felkészülni a munkára
– előkészíteni a munkafolyamatokat
– alapméréseket végezni
– eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni
– befejező műveleteket végezni
– tésztát készíteni
– tölteléket készíteni
– feldolgozni a tésztát
– tésztát keleszteni
– tésztát sütni
– tészta felületét kezelni
– mézeskalácsot készíteni és díszíteni
– betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat
– adminisztrációs munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 215 02 Mézeskalács-készítő részszakképesítés
3.3.4. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás részszakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10937-12 Előkészítő és befejező műveletek
4.4. 10934-12 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
4.5. 10938-12 Tésztakészítés
4.6. 10939-12 Tésztafeldolgozás
4.7. 10940-12 Kelesztés, vetés-előkészítés
4.8. 10941-12 Sütés
4.9. 10942-12 Mézeskalács készítés
4.10. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10937-12 Előkészítő és befejező műveletek gyakorlat, írásbeli
5.2.4. 10934-12 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás gyakorlat
5.2.5. 10938-12 Tésztakészítés gyakorlat, írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10939-12 Tésztafeldolgozás gyakorlat, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10940-12 Kelesztés, vetés-előkészítés gyakorlat
5.2.8. 10941-12 Sütés gyakorlat
5.2.9. 10942-12 Mézeskalács készítés gyakorlat
5.2.10. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
S.) A vizsgafeladat megnevezése: Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat Mérések, dokumentálás, gazdálkodás. Termelési számítás.
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálatot végez megadott anyagokból és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti módszerekkel, a mérési adatokat dokumentálja, összesítő jelentés készít. Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat. Befejező műveleteket végez. Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket. Elvégzi a raktározást és kezeli a képződő hulladékot.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
T.) A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek és különböző termékcsoportba tartozó termékek készítése, kelesztése, sütése.
A vizsgafeladat ismertetése: Kovászol, dagaszt, gyúr, kever. Kenyérfélék, péksütemények, finom pékáruk és egyéb pékáruk gyártásához tésztát készít. Diabetikus és/vagy különleges táplálkozási igényt kielégítő termékekhez tésztát készít. Ismeri a tésztakészítés gépeit. A kenyerek és a különböző termékcsoportokba tartozó termékek tésztáit osztja, formázza, ismeri a tésztafeldolgozás gépeit. Beállítja a kelesztő paramétereit és elhelyezi a terméket a kelesztőben. Ellenőrzi a kelesztési folyamatot és sütés előtt megfelelő vetés előkészítési műveleteket végez. Beállítja a sütési paramétereket és a megkelt és sütésre kész, terméket a kemencébe helyezi. Ellenőrzi a sütési
folyamatot és a termék felületét kezeli. A munka megkezdése előtt, munkavédelmi szempontból ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
U.) A vizsgafeladat megnevezése: Mézeskalács készítés.
A vizsgafeladat ismertetése: A mézeskalács tésztát készít, feldolgoz, süt és díszít. A mézes tészták jellemzése és minőségi követelményei.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex pék írásbeli vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsga komplex feladat, amely négy részből áll:
szakmai számítások végzése, 10%
technológiai folyamatok ismertetése, 60%
rajz alapján az adott gép felépítése és működése 20%
gazdálkodási ismeretek 10%
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Sütőipari- anyagismeret, és termékgyártás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Mézeskalács anyagismeret, és termékgyártás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Dagasztógépek
6.3. Keverőgépek
6.4. Nyújtó gépek
6.5. Osztó és formázó gépek
6.6. Kifli-sodró gép
6.7. Kelesztő berendezés
6.8. Kemence
6.9. Csomagoló gépek
6.10. Szeletelő gépek
6.11. Mérlegek
6.12. Tűzhelyek
6.13. Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.14. Tehermozgató eszközök, berendezések
6.15. Egyéni védőeszközök
6.16. Környezetvédelmi eszközök, berendezések

Pék tanfolyam

Téma: Pék tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: PÉK - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.